Default Header Image

Examene

EXAMEN

 

Gr. M1962-1966, M2063P

 

April, 1st, 2024     13.00

The computer-assisted SIMU testing will take place in the Academic Assessment Center,
Leonid Cobileanschi Teaching Block no. 1, 27. N. Testemitanu. str.

 

Testarea în SIMU asistată de calculator sa va desfășura în Centrul de Еvaluare Academică,
Blocul didactic nr. 1 "Leonid Cobîleanschi", str. N.Testemițanu,27.

 

 

Orarul examenelor

Disciplina „Medicina alternativă şi complementară”

pentru studenții anului V Facultatea Medicina 1

anul universitar 2023-2024, semestrul de primăvară

 

 

Exam Schedule

Discipline "Alternative and Complementary Medicine"

for Students of the V Year, Faculty of Medicine 2,

the Academic Year 2023-2024, Spring Semester