contacts

Catedra de medicină alternativă şi complementară

Spitalul Cancelariei de Stat
str. Drumul Viilor, 34,
mun. Chişinău, MD-2009,
Republica Moldova

medalternativa@usmf.md
academician al AȘM, dr.hab.șt.med., prof.univ. Victor Lacusta

Spitalul Cancelariei de Stat, str. Drumul Viilor, 34