Default Header Image

Cercetare

Direcţia de cercetare a catedrei:

Tratamentul afecţiunilor sistemului nervos central şi periferic, ale organelor interne şi ale aparatului locomotor cu aplicarea metodelor medicinei alternative şi complementare – acupunctură, fitoterapie, homeopatie (studiu clinico-fiziologic)

Date despre susţinerea tezelor:

  1. Stela Odobescu „Migrena cronică şi tulburările vegetative asociate (studiu epidemiologic, clinico-neurologic şi terapeutic)”, teză de doctor habilitat în medicină, specialitatea 14.00.13 – Neurologie, consultanţi ştiinţifici – academicianul Stanislav Groppa, academicianul Victor Lacusta.
  2. Lilia Rotaru „Migrena cronică şi asimetria ventriculară cerebrală (studiu clinico-neuroimagistic şi electrofiziologic)”, teză de doctor în medicină, specialitatea 14.00.13 – Neurologie, conducător ştiinţific – profesorul universitar Ion Moldovanu, consultant ştiinţific – academicianul Victor Lacusta.
  3. Anatolii Litovcenco „Specificul dereglărilor cognitiv-afective la copiii cu tumori cerebelare”, teză de doctor habilitat în biologie, specialitatea 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor, consultanţi ştiinţifici – academicianul Victor Lacusta, academicianul Eva Gudumac.