Default Header Image

Publicații Catedra de medicină alternativă şi complementară

Monografii

LACUSTA, V., MORARU, A. Podopunctura. Chişinău, 2000. 309 p.

LACUSTA, V., MORARU, A., VUDU, L., SIDORENCO, I. Acupunctura tradiţională chineză. Formule magistrale. Chişinău, 2000. 325 p.

ЛАКУСТА, В.Н. Традиционная клиническая акупунктура. Меридианы и точки акупунктуры. Кишинев, 2001. 455 с.

ЛАКУСТА, В.Н. Традиционная клиническая акупунктура. Принципы диагностики и лечения. Кишинев, 2001. 288 с.

ЛАКУСТА В.Н. Традиционная клиническая акупунктура. Чжень-цзютерапия заболеваний и расстройств. Кишинев, 2001. 435 с.

LACUSTA, V., MORARU, А. Cronoacupunctura tradiţională chineză. Chişinău, 2002. 150 p.

ЛАКУСТА, В.Н., МОРАРУ, А.Т., КОВАЛЬЧУК, Д.Н. Чжень-цзютерапия болевого синдрома. Кишинев, 2002. 274 с.

ФУРДУЙ, Ф.И., ЛАКУСТА, В.Н., ВУДУ Л.Ф. Анатомо-физиологические и биоэнергетические основы санокреатологической акупунктуры. Кишинев, 2002. 259 с.

ЛАКУСТА, В.Н., МОРАРУ, А.Т. Термография и криотерапия в вертеброневрологии. Кишинев, 2005. 196 с.

LACUSTA, V. Tratat de acupunctură clinică. Vol. I-II. Bucureşti, 2005. 792 p.

ФУРДУЙ, Ф., ЛАКУСТА, В., ВУДУ, Л. Практические основы санокреатологической акупунктуры. Кишинев, 2007. 350 c.

LACUSTA, V. Cerebelul şi funcţiile cognitive. Chişinău, 2010. 220 p.

Ghid practic

LACUSTA, V. Stimularea transcraniană directă cu curent continuu: Ghid pentru medici. Chişinău, 2011. 204 p.

ЛАКУСТА, В.Н., ФАЛА, В.Д. Акупунктура в стоматологии: руководство для врачей. Кишинев, 2020, 614 с.

Elaborări metodice

Lacusta V., Cereş V., Gîlea A., Şincarenco I. Indicaţiile şi contraindicaţiile clinice ale acupuncturii adaptate la clasificarea internaţională a maladiilor (CIM-10). Elaborare metodică. In: Medicina alternativă: fiziologie clinică şi metode de tratament, 2013, vol. 18, p. 56-72.

Lacusta V., Cereş V., Gîlea A., Şincarenco I. Stimularea transcraniană şi transvertebrală directă cu curent continuu (indicaţiile terapeutice şi localizarea electrozilor). Elaborare metodică. In: Medicina alternativă: fiziologie clinică şi metode de tratament, 2014, nr. 2, p. 42-55.