Medicina alternativă şi complementară

 
 

Istoric

Catedra Medicină Alternativă şi Complementară iniţial Reflexoterapie şi Recuperare Medicală a fost fondată în anul 1991 (Ordinul NLS 654 din 30.09.91) în cadrul Facultăţii Perfecţionare a Medicilor. În anul 1994 catedra este transferată la Facultatea Medicină generală pentru a efectua instruirea în domeniul medicinii tradiţionale atât a medicilor, cât şi a studenţilor.

În anul 1996, în baza ordinului rectorului USMF “Cu privire la reorganizarea catedrelor Reflexoterapie şi recuperare medicală, Fiziologia umană ale Facultăţii Medicină generală şi a Cursului de fizioterapie a FPM”, catedra a fost reorganizată în catedra Acupunctură şi recuperare medicală la Facultatea de Perfecţionare a Medicilor. În acea perioadă la catedra se ţineau cursurile Acupunctura, Fitoterapia, Fizioterapia, Kinetoterapia, Terapia manuală. În anul 2000 catedra a fost redenumită „Medicina Tradiţională” şi a fost transferată la facultatea Rezidenţiat.

Din anul 2008 catedra poartă denumirea „Medicina Alternativă şi Complementară”. Actualmente, la catedră se predă disciplina Medicina alternativă (acupunctura, fitoterapia, homeopatia) la nivel universitar studenţilor Facultatea Medicina I şi Medicina II (anul V, semestrul IX), la nivel postuniversitar (rezidenţiat şi secundariat clinic) şi în cadrul educaţiei medicale continue (cursuri de competenţă şi perfecţionare).

Din anul fondării şi până în prezent în fruntea catedrei se află academicianul Victor Lacusta, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Om Emerit.

În anul 1992 în baza deciziei Comisiei Superioare de Atestare şi a Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova la catedră a început pregătirea cadrelor ştiinţifice prin doctorantură în domeniul “Balneologie, fizioterapie şi acupunctura” (14.00.34). Din anul 2004 susţinerea tezelor se efectuează la cifrul ştiinţific “Medicină Tradiţională” (14.00.46), actualmente „Medicina Alternativă” (321.12).

În anul 1994 la Chişinău a avut loc Congresul I European al Asociaţiei de Acupunctură organizat cu aportul catedrei, la care au participat reprezentanţi ai 32 de ţări. Conform hotărârii Congresului profesorul universitar V.Lacusta a fost ales preşedinte al Asociaţiei Europene de Acupunctură. Din anul 1994 catedra în comun cu Asociaţia de Medicină Alternativă şi Complementară din Republica Moldova organizează congrese naţionale şi cu participare internaţională în domeniul medicinei alternative cu editarea anuală a revistei ştiinţifico-practice „Medicină Alternativă: fiziologie clinică şi metode de tratament” acreditată de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (categoria B).