Medicina alternativă şi complementară

 
 

Cercetare

Direcţia de cercetare a catedrei:

Tratamentul afecţiunilor sistemului nervos central şi periferic, ale organelor interne şi ale aparatului locomotor cu aplicarea metodelor medicinei alternative şi complementare – acupunctură, fitoterapie, homeopatie (studiu clinico-fiziologic)

Date despre susţinerea tezelor:

  1. Stela Odobescu „Migrena cronică şi tulburările vegetative asociate (studiu epidemiologic, clinico-neurologic şi terapeutic)”, teza de doctor habilitat în medicină, specialitatea 14.00.13 – Neurologie. Consultanţi ştiinţifici – acad. S. Groppa, acad. V. Lacusta.
  2. Lilia Rotaru „Migrena cronică şi asimetria ventriculară cerebrală (studiu clinico-neuroimagistic şi electrofiziologic)”, teza de doctor în medicină, specialitatea 14.00.13 – Neurologie. Conducător ştiinţific – prof. univ. I. Moldovanu, consultant ştiinţific – acad. V. Lacusta.
  3. Anatolii Litovcenco „Specificul dereglărilor cognitiv-afective la copiii cu tumori cerebelare”, teza de doctor habilitat în biologie, specialitatea 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor. Consultanţi ştiinţifici – acad. V. Lacusta, acad. E.Gudumac.
  4. Rita Savocikin “Influenţa edentaţiei parţiale asupra sistemului trigeminal şi asupra funcţiilor cognitive”, teza de doctor în biologie, specialitatea 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor. Conducător ştiinţific – acad. V. Lacusta, Consultant ştiinţific – prof. univ. V. Burlacu. Tema aprobată 03.05.2013.